Potřebujte poradit?

 Chemická odolnost materiálů rukavic

V následující tabulce najdete základní materiály rukavic a jejich doporučené použití.
 
POZOR, údaje v tabulce mají pouze informativní charakter. Nelze jej v žádném případě brát za závazné. Odolnost rukavice na určité látky ovlivňuje další množství faktorů jako je například:
Teplota při práci, doba kontaktu s chemikálií, % zastoupení roztoku (jiná výdrž je pro 30% roztok a jiná pro 95%), Doporučujeme u složitějšího problému konzultaci s námi.
Rukavice, které mají certifikát jsou testovány podle evropských norem. Například je testována doba průniku 95% kyseliny sírové. 15min 30min 60min apod… Obecně jsou certifikovány hlavně rukavice evropské Ansell. U levných dovozových China, Pakistán, Indie se dá spoléhat pouze na níže uvedenou tabulku.