Náhradní plnění

Poskytujeme zákazníkům uplatnit možnost NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ vesmyslu zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti doplněného vyhláškou č. 518/2004, kterou se zákon provádí, a to odběrem zboží prostřednictvím nás. Zaměstnáváme víc, než 50% zaměstnanců se sníženou pracovní schopností.

Zákon ukládá každému zaměstnavateli s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnat zdravotně postižené osoby. A to v povinném podílu 4% na celkový počet zaměstnanců. Zjednodušeně řečeno to znamená, že každý 25tý zaměstnanec firmy musí být zdravotně postižená osoba. A pokud není, firma musí odvést do státního rozpočtu odvody. Pokud ovšem tuto skutečnost nesplní prostřednictvím odběru zboží od nás. Tuto skutečnost můžete využít u nás.

Je ovšem nutné při objednávce zboží tuto skutečnost uvést. Nebo jiným způsobem nás informovat, že náhradní plnění požadujete. Neodvádějte zbytečně finance do státního rozpočtu. Využijte Vaše finanční prostředky efektivněji. Zároveň tak podpoříte spoluobčany se změněnou pracovní schopností.

Čestné prohlášení zašleme na vyžádání.